Danmarks Breve

BREV TIL: Johannes Carl Emil Clausen FRA: Johan Vilhelm Beck (1871-08-18)

Vilh. Becks Svar.
Ørum Præstegaard 18. August 1871.

Tak for dit kjære Brev; ja vist, lad os beholde vor Frihed baade i Anskuelser og Virksomhed, saa gaaer det bedst. Og det er ikke for at gjøre Brud derpaa, jeg vil skrive følgende.

Man har fortalt mig vesterude fra, at Du har i Sinde at gjøre en Rejse derud med det første; og dette vil jeg meget fraraade Dig at gjøre nu, da Stemningen derude paa Grund af Bornholmeriet er slemt oprørt, saa at det gjælder om at handle meget varsomt i Øjeblikket med mange af dem derude, at vi ikke skulle skyde dem helt over i dette Partis Hænder. Tænk, at Dahlstrøm 1) bliver nu skjældt ud for Grundtvigianer af dem, saa kan Du tænke, hvad Du vilde gjælde. Jeg rejser derud til Efteraaret; lad mig først see lidt paa Forholdene s. 226 og om muligt virke paa dem med den Tillid, som jeg dog maaske endnu har iblandt dem.

Du vil jo nok opfatte dette i god Mening, hvori det er skrevet.

Din hengivne Ven
Vilh. Beck.