Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Vilhelm Beck FRA: Johannes Carl Emil Clausen (1873-12-12)

J. Clausen til Vilh. Beck.
Ryslinge 12. Decbr. 1873.

Min kjære Ven! Indlagte Juleaftens Prædiken 1) havde jeg liggende; saa faldt det mig ind, om den ikke kunde optages som en Slags Leveattest for mig i den Indre Missions Kreds.

Din gamle Ven
J. Clausen.