Danmarks Breve

BREV TIL: Johannes Carl Emil Clausen FRA: Johan Vilhelm Beck (1876-11-30)

Vilh. Beck til J. Clausen.
Ørsløv Præstegaard 30. November 1876.

Det var kjærligt, Du kjære! at sende mig den lille Hilsen i Odense 2) ; den gik lige til det rette Sted, hvor Du har den gamle Plads og vistnok aldrig mister den. Ja »Tampen brændte«, ogsaa da jeg var i Odense, og s. 245 det var Ninas og min Bestemmelse at ville have været til Ryslinge paa den Tur, men saa blev Nina syg, og naar jeg skal besøge Eder, vil jeg have hende med. Tak, fordi I have gjort Bestik til Ørsløv. I ville finde en god Plads der. Dersom Du spørger noget om mit Ophold i Odense, vil Du vist ikke spørge, at jeg har været »saa slem imod o. s. v.«. Tænk Dig, her lever jeg i god og venlig Omgang med min yderste venstre Nabo Peter Rønne 1) , saa skikkelig er jeg.

Jeg faaer saa ofte Mindelser om Dig, da jeg saa ofte mødes med vore fælles gamle Venner, og hvor stod dog hele det velsignede Samliv levende for mig i Sommer, da vi fra Nordskoven 2) maatte søge i Ly i Stenlille Kirke.

Jeansson var med mig; han er saa ussel af Gigt og huslig Sorg, men han er den gamle trofaste Ven, som holder meget af Dig. Er han »en underlig Trompet«, saa er det vist, at Trompeten giver en tydelig Lyd.

Din Ven og Broder
Vilh. Beck.