Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Vilhelm Beck FRA: Johannes Carl Emil Clausen (1877-05-24)

J. Clausen til Vilh. Beck.
Ryslinge 24. Maj 1877.

Min kjære Ven! Var der i mit sidste Brev noget, som har stødt Dig? saa tilgiv mig det — jeg vil det ikke saaledes. Men jeg kan godt forstaae, at Du hverken har Tid eller Lyst til at indlade Dig paa mine Betragtninger; de skulde kun sige dette ene, at jeg er din gamle trofaste Ven, som jeg beder Dig fremdeles holde af som tidligere.

Din Ven
J. Clausen.