Danmarks Breve

BREV TIL: Johannes Carl Emil Clausen FRA: Johan Vilhelm Beck (1880-06-09)

Vilh. Beck til J. Clausen.
Ørsløv Præstegaard 9. Juni 1880.

Min kjære Ven! Anledningen til disse afjagede Linier er: en Bager Olsen fra Silkeborg, som har henvendt sig til mig for at komme til at virke for Guds Rige, hverken hørende til den gr. eller Missionens Retning — altsaa saadan En, som Du i Grunden er, — og som nok helst vilde være Præst i Amerika, har jeg følt at burde henvise til Udvalget, hvoraf Du jo er en Brøk. Jeg har talt med ham og fundet ham at være en alvorlig troende Mand med særdeles god Oplysning, hvorfor jeg beder Dig om ikke at lade ham gaae uden videre, men tale alvorligt med ham og see, om Du ikke kunde finde et amerikansk Emne i ham. Det er ikke Mangel paa Existensmidler, som driver ham.

Jeg har i den sidste Tid tænkt meget paa Dig og følt Trang til at have med Dig at gjøre, hvilket end mere er traadt frem i min Sjæl igaar ved at kjøre gjennem Stenlille og holde Møde i Ondløse, hvor der boer en gammel Mand, som elsker Dig, og hvor mange af s. 256 dine gamle Venner var. Thi Du er og bliver dog min kjære uforglemmelige Ven, og mit Hjerte hænger lige fast ved Dig trods al ydre Afsondring.

Vilh. Beck.