Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Vilhelm Beck FRA: Johannes Carl Emil Clausen (1881-07-02)

J. Clausen til Vilh. Beck.
2. Juli 1881.

Kjære gamle Ven! Du har gjennemgaaet en streng Kamp 1) . Fra flere Sider har jeg hørt udtale Glæden s. 258 over, at Du er bleven hjulpen af vor Herre til i Ydmyghed at tage den Sag. Saa tager Herren den nok og fører den igjennem til Velsignelse for Guds Rige og Dig selv i dette. At være hos Dig i Stilhed et Par Dage vilde være velgjørende for mig, men om det naaes i Sommer, tvivler jeg paa.

Kjærlig Hilsen. Din Ven

J. Clausen.