Danmarks Breve

BREV TIL: Johannes Carl Emil Clausen FRA: Johan Vilhelm Beck (1881-10-17)

Vilh. Beck til J. Clausen.
Ørsløv Præstegaard 17. Oktober 1881.

Min kjære trofaste Ven! længe har jeg spejdet efter et Øjeblik til at skrive Dig et rigtig kjærligt Brev til for dit kjærlige Brev i Foraaret til min Festdag. Hidtil forgæves. Kun dette i Hast: dit Brev var kjært, Du selv havde været det allerkjæreste imellem saa mange Venner. Du vil ogsaa være mig særlig kjær i Randers, hvortil jeg rejser paa Mandag igjennem Odense 3½ Eftermiddag; nu kan Du jo bevise din »Løshed i Pengesager« ved at rejse med.

Din Ven
Vilhelm.