Danmarks Breve

BREV TIL: Johannes Carl Emil Clausen FRA: Johan Vilhelm Beck (1881-11-07)

Vilh. Beck til J. Clausen.
Ørsløv Præstegaard 7. November 1881.

Min kjære Ven! blot i stor Hast et Par Ord for at sige Dig, at jeg er fuldstændig enig med Dig, men kan intet gjøre ved det før i Decbr. Maaned, naar mit Rejseliv er forbi, og saa for at sige Dig, hvor glad jeg er ved, at Du nu kommer og lægger Æg igjen hos din gamle Ven ligesom i gamle Dage, da jeg var din Rugemaskine. Hils.

Din Ven
Vilh. Beck.