Danmarks Breve

BREV TIL: Johannes Carl Emil Clausen FRA: Johan Vilhelm Beck (1882-01-19)

Vilh. Becks Svar.
Ørsløv Præstegaard 19. Januar 1882.

Min kjære Ven! Lad kun Postillen komme; den gaaer nok, og det skulde glæde mig, om den kunde udbredes dygtigt, baade for Guds Riges og din Lommes Skyld. Det skulde ogsaa glæde mig, om det kunde skee ved Missionens Udsendinge. Betingelsen er jo, at den er fri for Grundtvigianisme. Du kjender jo vore Venners Omsorg for »den rene Lære« og det Vrøvl, de kunne gjøre os derom. Men din Grundtvigianisme er jo »saa tynd og vandet« efter dit eget Udsagn, at den ikke er værd at tage med i Postillen. Dine Prædikener derimod have aldrig været tynde og vandede, saa Du godt kan omskjære dem, dersom Du skulde finde noget stridende mod den »rene Lære».

Vor fælles Plan om Oplysningen til Menigheden i Anledning af Askovadressen har hidtil ikke villet gaae; jeg kan ingen rigtig faae virksom med endnu; man siger: skriv selv. Jeg siger: skriv Du! — Du skriver saadan noget godt.

Dm Ven
Vilh. Beck.