Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Vilhelm Beck FRA: Johannes Carl Emil Clausen (1882-01-28)

J. Clausen til Vilh. Beck.
N. Lyndelse 28. Jan. 1882.

Kjære Ven! Tak for dit Brev. Det er bedst, at vi fuldstændig lade den Sag staae hen, om min Prædiken-Samling. Jeg vil ikke paa nogen Maade skade eller kompromittere Dig og Missionen; kan jeg ikke gavne den, skade den vil jeg ikke. Kun dette vil jeg i Dag spørge Dig om: har Du noget imod, at Kristen Hansen 1) i Skurup i min gamle Kreds der samler Subskribenter eller sælger det første Hefte? Sagen omtales ikke i Bladet, det bliver en ren privat Historie, som ikke har noget at gjøre med Missionen; som saadan kan eller maae Kr. Hansen ikke gjøre det, da vilde jeg henvende mig til en Anden; men jeg vilde helst have ham, fordi han er bedst kjendt — ogsaa for at skaffe ham en lille Extra-Indtægt ved den ham indrømmede Rabat.

Kjærlig Hilsen fra din Ven

J. Clausen.