Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Vilhelm Beck FRA: Johannes Carl Emil Clausen (1883-04-19)

J. Clausens Svar.
19. April 83.

Min kjære Ven! Tak, fordi Du og Nina have afgjort Sagen, som jeg ganske rigtigt havde svært ved at s. 280 afgjøre. Saa bestemme vi 7. Juni og træffe nærmere Aftale, vil Gud, 16. Maj. Men ingen Stads! Kun Kjærlighed og Kjærlighed — vi vente ikke forgæves paa den.

Jeg har selvfølgelig tiltraadt Indbydelsen, som I vedtog den.

Hjertelig Hilsen fra din
Johannes Clausen.

p. s. Du og Gude kunde ellers passe godt sammen i en »Bisperede«.

Skat R’s Udtalelse om Gude har jeg tilgode; thi Ingen her kunde læse din »Klo«.