Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Vilhelm Beck FRA: Johannes Carl Emil Clausen (1883-05-05)

J. Clausen til Vilh. Beck.
5. Maj 1883.

Min kjære Ven! Hvor er det morsomt, at Du, Carl Ipsen, Viggo Gøtzsche og jeg — vi 4 gamle L’hombre-Spillere fra Toldbodgade skulle mødes i Kjøbenhavn. Vi maae have en lille privat Sammenkomst for at fejre Mindet om gamle Dage — om det just ikke bliver en »bedre« Middag. Du og Carl — I Velhavere — maae absolut »give noget ud« til Eders fattige Brødre.

Du maae see at faae Carl og Viggo med. Kunne vi ikke samles Torsdag eller Fredag? af Hensyn til mig i Hotel »National«. Sat s.! Jeg glæder mig meget til Mødet, især at Du og jeg her mødes. Du trænger til at komme sammen med »Mennesker«.

Din trofaste Ven
J. Clausen.