Danmarks Breve

BREV TIL: Johannes Carl Emil Clausen FRA: Johan Vilhelm Beck (1883-05-07)

Vilh. Becks Svar.
Ørsløv Præstegaard 7. Maj 1883.

Ja, Du har rigtignok sørget for, at jeg kommer sammen med »Mennesker«, hvortil jeg nu ikke regner Dig, s. 281 — men Splejs 1) , — dette uendelige Vrøvl, — og Doktoren fra Ringkjøbing, denne umaadelige Tykkert, som ikke kan rummes i nogen Forsamling — og Kirkeby 2) , denne Istap, som er fra arktiske Egne og ikke kan tø, — og mirabilissime ditcu Mørk Hansen 3) , denne ustandselige Spilledaase — hvad skal det dog blive til? — i alt Fald ikke til Enighed. Nej, saa have Sjællænderne dog været fornuftigere i Valget. Men du glæder Dig væsentlig til den gamle Qvadrupel — jeg med, — men jeg vilde dog gjerne have mere end et »afgnavet Lammelor« 4) ud af Historien i Bethesda.

Jeg kommer næppe til Byen før Onsdag og rejser vistnok hjem igjen Torsdag — jeg skal til Missionsmøde om Fredagen. — Jeg glæder mig nu allermest til 7. Juni, saa kommer Du nok til at gi’ noet.

Min gamle Vens gamle Ven
Vilh. Beck.