Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Vilhelm Beck FRA: Johannes Carl Emil Clausen (1883-08-16)

J. Clausen til Vilh. Beck.
16. August 1883.

Min inderlige kjære Ven! Hjertelig Tak for sidst 1) til Dig og Nina. Hvor er det godt at mødes. Hvad jeg især er saa glad over, er dette, at der nu er indledt Bekjendtskab mellem Eders og vore Børn. Christian er saa glad ved at have været i Ørsløv, syntes, at der var saa godt at være. Din Johannes og han ville sikkert blive gode Venner. Der er Alvor og Sandhed i Chr., men ogsaa ungdommelig Glæde og Munterhed; at han har truffet begge Dele hos Eder, har tiltalt ham saa meget. Han fortalte med synlig Glæde, at I havde indbudt ham til fra Kjøbenhavn at besøge Eder. Ogsaa derover er jeg saa glad, at Chr. har bedt »Store Claus« 2) , om han maatte følge ham ud paa hans Mission, og faaet Lov dertil. Det er jeg mageløs glad for, at Chr. har Lyst til. Han kan have udmærket godt af den Gang — og især venter jeg med Tak til Jesus og Eder, at I i kommende Dage ville hjælpe min kjære Dreng frem paa Livets Vej. — — —

Farvel! min dyrebare Ven! gjennem mit Hjerte gaaer der en Strøm af Taknemlighed overfor Dig og Nina. Fra Børnene, Sophie og mig sendes Eder alle en inderlig Hilsen ved din Ven

Johannes Clausen.