Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Vilhelm Beck FRA: Johannes Carl Emil Clausen (1883-08-30)

J. Clausen til Vilh. Beck.
30. Aug. 83.

Kjære Ven! Tak, fordi Du vilde tale med Martensen 1) . Min Betragtning om Askovmødet og Præstefrihed, som jeg sendte ham, vil dog vist overbevise ham om, at jeg i alt Fald ikke er af de i hans Øjne slemme Grundtvigianere. — — — Lyngby vilde formentlig passe godt for mig, fordi jeg der stadig kom til at virke sammen med yngre Mænd; jeg bliver nemlig næppe nogensinde fuldkommen mobil, herpaa kunde de yngre bøde. Gid jeg maatte faae det Embede, da slap jeg ud af disse trykkende Forhold, hvor jeg ingen Vej kan komme, og hvor Folk ikke kunne være tjent med mig til Præst, fordi jeg har tabt Lysten, Modet, Kjærligheden til Gjerningen. —

Det er dog kjedsommeligt, at man intet hører derinde fra Kjøbenhavn angaaende Kirkemødet. Det vilde dog være Fjasko overfor Askovmændene, om vi ikke skulde kunne faae det egentlige Kirkemøde i Stand endnu i Aar. Er det ikke muligt, at Du kunde faae talt med Rothe og Madsen og faae dem til at fremskynde Sagen.

Kjærlig Hilsen fra din Ven
J. Clausen.