Danmarks Breve

BREV TIL: Johannes Carl Emil Clausen FRA: Johan Vilhelm Beck (1883-11-10)

Vilh. Becks Svar.
Ørsløv Præstegaard 10. November 1883.

Kjære Ven! Ja vist burde Sagen ikke falde. Vi have begaaet den Fejl at ville formeget ↄ: have alle Slags Hoveder med, — og saa som altid, opnaaer man intet. Standse i Odense vil ikke gaae, naar jeg skal hjem samme Aften; thi jeg tør nemlig ikke tage fra Varde med det tidlige Morgentog; thi jeg har ligget 2 Gange i den sidste Tid, og jeg maae være forsigtig. Men tag med til Varde; det er meget bedre. Jeg betaler Billetten, og der er frit Ophold. Saa kunne vi faae talt sammen ordentligt og tillige talt med en hel Del Præster.

Det er forøvrigt min Agt at komme til Odense sidst i denne Maaned, om Du hellere vil blive til den Tid.

Din Ven
Vilh. Beck.