Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Vilhelm Beck FRA: Johannes Carl Emil Clausen (1883-11-20)

J. Clausen til Vilh. Beck.
20. Novbr. 83.

Min kjære Ven! Gud være lovet, at din Nina 1) lever; Vor Herre holde fremdeles sin Haand over hende! Lad os endelig vide, om det gaaer fremad.

Jeg har ikke forhandlet med Th. Rørdam 2) . S. Nielsen 3) kom til mig og sagde, at han og Th. R. vilde besøge Dig for at træffe Aftale om Fortsættelse af Bethesdamødet. — Du er bange for Th. R.; jeg troer dog, Du gjør ham Uret. Imidlertid — kunde der findes et bedre Udgangspunkt end sammen med Rørdam, vilde jeg det saa gjerne. Jeg har ikke noget imod, at Tyngdepunktet lægges mere ind i den I. M.’s Kreds; thi denne danner dog Hovedmodsætningen til Askovmændene. Paa den anden Side troer jeg det heller ikke heldigt, om man vil skyde Folk som Rørdam, Nielsen o. s. v. bort. Men jeg er uvis om, hvorledes man skal forholde sig. Nielsen og jeg skrev til Rothe, som har givet mig Oplysning om, hvem der stemte for Fortsættelsen. Jeg troer nok, det var heldigt, om Du, Nielsen og jeg uden Rørdams Deltagelse i alt Fald foreløbig burde see at blive enige om et Udgangspunkt, en Plan. Du kommer nok til Odense i den nærmeste Fremtid, hvis Ninas Sygdom nu ikke forhindrer dette; men skulde Du komme, var det da ikke muligt, at vi i Odense kunde træffe en foreløbig Aftale — Du, Nielsen og jeg. Havde Du noget imod, at J. Møller kom med? Han er virkelig en brav Mand, klar og bestemt især i den Slags Sager. Jeg beder Dig, kjære Ven! gjør, hvad Du kan, for at vi kunne komme sammen et Par Timer i Odense.

Kjærlig Hilsen til Nina og Dig.

Din Ven
Johannes Clausen.