Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Vilhelm Beck FRA: Johannes Carl Emil Clausen (1884-07-10)

J. Clausen til Vilh. Beck.
Jernbanen fra Vamdrup 10. Juli 84.

Min kjære Ven! Det glæder mig saare meget, at I begge have havt godt Udbytte af Eders Rejse.

Inden jeg modtog dit Brev, havde jeg skrevet til Ørsløv om Kirkemødet. Jeg har senere set af I. M. T. om Forhandlingsemnet. Jeg er ogsaa kommen til Erkjendelse af, at Forhandlingerne i Viborg ikke behøve at være saa omfattende 1) . — Hoslagt er et Udkast til Indbydelse til Kirkemøde i Oktober. V. Gøtzsche, som jeg traf, billiger min Plan.

1) Der skal ikke sættes Navn under Indbydelsen. Det skal være Sagen, som samler, saa faaer der at hænge paa, hvem der vil. Tallet paa Præsterne i Viborg d. 16. skulde man have. 2) I Viborg behøves kun: billiger I Tanken? og at de, som i Viborg slutte sig til, alle melde sig som Deltagere. 3) Forsamlingen skulde overdrage til Dig, Gøtsche og mig at ordne Sagen, navnlig skaffe Indledere til de enkelte Spørgsmaal.

Redaktionen af Indbydelsen og Emnerne skulde Du, Gøtzsche og jeg nærmere forhandle.

Din Ven
Johannes Clausen.