Danmarks Breve

BREV TIL: Johannes Carl Emil Clausen FRA: Johan Vilhelm Beck (1884-07-12)

Vilh. Becks Svar.
Ørsløv Præstegaard 12. Juli 1884.

Min kjære Ven! Du har vel allerede forstaaet, at jeg ikke havde læst dit sidste Brev, da jeg fra Udlandet skrev til Dig. Jeg fik det først igaar ved min Hjemkomst. Da der i Mellemtiden er ansat et andet Forhandlingsemne, 1) s. 294 kan der jo kun blive en mindre Tid til Kirkemødets Forhandling i Viborg. Og jeg anseer det derfor nødvendigt, at der mødes med en bestemt Formulering af Forslag til et saadant Møde, underskrevet af os tre som Indbydere til et Kirkemøde under bestemte Forudsætninger, som ikke kunne forandres, og saa maae hvem, der billiger dette, komme med. Det var jo ogsaa din Mening. Men det maae formuleres bestemtere. Jeg kan umuligt faae Tid til at gjøre dette, men kan Du og Gøtsche ikke gjøre det? Jeg kommer Mandag Aften til Viborg og boer hos Bispen 2) . Men I maae huske paa, at jeg skal i Seng Kl. 10.

Din Ven
Vilh. Beck.