Danmarks Breve

BREV TIL: Johannes Carl Emil Clausen FRA: Johan Vilhelm Beck (1884-07-25)

Vilh. Beck til J. Clausen.
Ørsløv 25. Juli 1884.

Min kjære Ven! Jeg forelagde vort Forslag om Kirkemødet i Viborg, og af 70 Præster gav 50 os deres Navne og overlod os tre 3) at ordne alt; Mødet bestemtes til Oktober, og vi kunne jo saa holde det samtidigt med Missionens Efteraarsmøde 4) i Odense. Nu maae vi tre jo samles en Gang. Jeg vil saa nødig rejse igjen efter den megen Fraværelse; kunde I to ikke komme her i August?

Din Ven
Vilh. Beck.