Danmarks Breve

BREV TIL: Johannes Carl Emil Clausen FRA: Johan Vilhelm Beck (1885-01-26)

Vilh. Beck til J. Clausen.
Ørsløv 26. Januar 1885.

Min kjære Ven! Naar Du nu »lader Herren raade«, saa maae Du da selv have Fred med Hensyn til din s. 295 Fremtid 1) . Jeg har hørt, at man med Spandet 2) i Spidsen søger om »en Grundtvigianer«, men det kan Du vel gjælde for, man gjælder jo for saa meget, som man ikke er.

Stenografen bliver nok færdig i Løbet af 14 Dage, og det er ikke for sent at udgive en Beretning 3) , som i hvert Fald maae ud.

Din Ven
Vilh. Beck.