Danmarks Breve

BREV TIL: Johannes Carl Emil Clausen FRA: Johan Vilhelm Beck (1885-02-15)

Vilh. Beck til J. Clausen.
Ørsløv 15. Februar 1885.

Velkommen igjen til Sjælland 4) , min inderlig kjære Ven! og til din gamle Ven og bedste Kammerat, og Gud velsigne Eders nye Hjem. Og Gud velsigne ogsaa Eders Kristians Forlovelse.

Den 13. (istedetfor 14.) Marts er der Sølvbryllup i Ørsløv Præstegaard. Du var en af de faa Venner ved Brylluppet; nu bliver der vist mange Venner ved Sølvbrylluppet; men jeg vilde nødig savne Dig i Flokken. Kunne I ikke komme?

Din Ven
Vilh. Beck.