Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Vilhelm Beck FRA: Johannes Carl Emil Clausen (1885-03-10)

J. Clausen til Vilh. Beck.
N. Lyndelse 10. Marts 1885.

Min kjære Ven! Vil Gud, kommer jeg til Slagelse Torsdag Morgen. Vil Du hente mig der efter Toget Kl. 4,55 Eftmd., med hvilket Høyer-Møller 1) ifølge Brev vistnok kommer; jeg er hos Winther 2) .

Igaar forvred jeg min Fod, saa at det saae ud til, som jeg ikke kunde komme. I Dag er Foden bedre, saa jeg haaber at kunne komme. Lad mig med Vognen til Slagelse vide, om jeg kan benytte din Præstekjole, min egen er der for Tiden ingen Mave i. Kan jeg ikke faae din, maae jeg laane en i Slagelse. Herren give Dig og Nina en velsignet Højtid.

Din Ven
Johannes Clausen.