Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Vilhelm Beck FRA: Johannes Carl Emil Clausen (1885-09-26)

J. Clausen til Vilh. Beck.
Slagelse 26. Septbr. 1885.

Kjære Ven! Jeg kunde nok have Lyst til at komme med til Mødet i Storskoven 3) paa Torsdag. Kjører Du igjennem Slagelse, kunde jeg maaske kjøre med Dig. Lad mig vide, hvad Klokkeslet Du kommer.

Din hengivne
J. Clausen.