Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Vilhelm Beck FRA: Johannes Carl Emil Clausen (1885-12-30)

J. Clausen til Vilh. Beck.
30. December 1885.

Kjære Ven! Det var kjedeligt, at vi ikke kunde komme ud til Eder paa din Fødselsdag, vi ere nemlig bedt ud til Spandet. Var det blot kommet paa Tale, da vi sidst vare hos Eder! Paa Vejen hjem tænkte jeg paa, at din Fødselsdag var nær; men jeg kunde ikke huske Dagen. Ja, jeg vilde gjerne have været hos Dig; for os er det nu snart mod Aften, og Dagen hælder. Lad os see at mødes saa tidt som muligt, medens det endnu er Dag. Jeg har havt en velsignet Julefest, men meget anstrengende, fordi jeg maatte alene slutte i Søndags med en stor Børnegudstjeneste. Der var c. 1000 Mennesker — 5 à 600 Børn. Nu udarbejdes der Overslag over Missionshuset 1) . Tak for det gamle Aar. Hjertelig Hilsen fra Sophie og mig.

Eders gamle Ven
J. Clausen.