Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Vilhelm Beck FRA: Johannes Carl Emil Clausen (1886-02-12)

J. Clausen til Vilh. Beck.
Slagelse 12. Febr. 1886.

Min kjære Ven! Kun dette vil jeg sige Dig, at jeg saa inderligt, som jeg kan, vil tigge Vorherre og Frelser om at holde sin skærmende Haand over din dyrebare Hustru 2) . Han see dog i Naade ned til Eder og s. 300 gjøre alting godt! Maatte vi dog høre gode Efterretninger fra Dig! Hvilken Spænding, hvilken Kamp maae Du kæmpe! Hils Nina saa hjerteligt fra mig.

Din Broder og Ven
J. Clausen.