Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Vilhelm Beck FRA: Johannes Carl Emil Clausen (1886-02-18)

J. Clausen til Vilh. Beck.
18. Febr. 86.

Min dyrebare Ven!

Mit Hjerte gjøres mig bange,
bespændt i Angst og Nød.
O, Jesus, ej fra mig gange.
Hjælp mig for din haarde Død.
Gud trøste og raade
den, som kommer i Vaade!

Jesus gaaer ikke fra Dig og Nina, ihvad der skeer; derfor: retter de slappede Hænder og de afmægtige Knæ.

Derom beder jeg paa denne Mindedag 1) .

Din Ven
J. Clausen.

Hils din kjære Nina fra Sophie og mig.