Danmarks Breve

BREV TIL: Johannes Carl Emil Clausen FRA: Johan Vilhelm Beck (1886-03-11)

Vilh. Becks Svar.
Ørsløv 11. Marts 1886.

Min kjære Ven! Du har hjulpet os med at bede; hjælp os nu med at takke. Nina ligger her paa min Sofa efter at have gaaet en Operation igjennem — ikke den farligste, som Herren forhindrede, men dog farlig nok. Jeg hentede hende igaar, og hun har det godt, men meget afkræftet. Hvordan Fremtiden vil blive, veed kun Herren, men Planen er foreløbig at tage til Karlsbad i Maj, hvor hun kom sig saa godt sidst.

s. 301 Vi ville rigtig gjerne have Eders Toni 1) , naar hun gjerne vil til os; men da vi efter vor Plan rejse strax efter Paaske og haabe at komme hjem til Pintse, hvad synes Du saa? Ville I saa ikke helst have, at hun først kommer efter vor Hjemkomst?

Det kunde ikke nytte, om Du var kommen ud til mig; thi med Undtagelse af Søndagen var jeg hos Nina; mit Liv er blevet Et med hende; jeg kan slet ikke tænke mig nogen Tilværelse uden hende.

Hils Sophie.

Din Ven
Vilh. Beck.