Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Vilhelm Beck FRA: Johannes Carl Emil Clausen (1886-03-22)

J. Clausen til Vilh. Beck.
22. Marts 86.

Kjære Ven! Det glæder os meget at høre, at Nina har det taaleligt eller forholdsvis godt. Gid hun nu maae komme til Kræfter! — — —

Der rejser sig — jeg siger heldigvis — Agitation mod Missionshuset; denne, der vist ikke er uden Indvirkning navnlig af Hr. Brønsted, som ikke stiger i mit Omdømme, efterhaanden som jeg nærmere lærer ham at kjende. — Agitationen naaer vistnok at faae Byraadet til at nægte os Byggegrund. Men, som sagt, jeg seer med Glæde, at der kommer Adskillelse, bestemte Modsætninger frem.

Din Ven
J. Clausen.