Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Vilhelm Beck FRA: Johannes Carl Emil Clausen (1886-07-17)

J. Clausen til Vilh. Beck.
17. Juli 86.

Kjære Ven! Du kjender, hvor Gudstjeneste-Formen er løs i Kjøbstæderne. Synes Du derfor ikke, at der s. 302 kunde være Grund til min lille Opsats i Bladene 1) . Jeg maatte vælge den Vej, ad hvilken jeg kunde faae talt til saadanne, som ikke komme i Kirken. Jeg troer, jeg har handlet rigtigt; jeg har kun villet fremme »god Orden« ved at formane til at blive i Kirken og aabne de Troendes Øje for, hvad de skylde af Ærbødighed, Ærefrygt og Tilbedelse m. H. t. Sakramenterne. — — —

Tak for din og Ninas Venlighed mod Toni. Gud være lovet! at Nina har det saa godt.

Din gamle Ven
J. Clausen.