Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Vilhelm Beck FRA: Johannes Carl Emil Clausen (1887-10-05)

J. Clausen til Vilh. Beck.
Slagelse 5. Oktbr. 1887.

Kjære Ven! — — — Du kommer jo fra Kjøbenhavn paa Fredag. Hvis Du ikke er for træt, og hvis det ellers er muligt, vilde jeg være meget taknemlig for, om Du kunde komme om Formiddagen. Tingen er denne: jeg har nu saa godt som skreven min Afhandling 2) om Søndagen færdig. Jo før den kunde komme ud, nu da Opmærksomheden ved Kirkemødet 3) er vakt for Spørgsmaalet, desto bedre var det. Men jeg vilde jo gjerne læse den for Dig, høre din Mening om nogle Enkeltheder.

Hjertelig Hilsen fra din Ven

J. Clausen.