Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Vilhelm Beck FRA: Johannes Carl Emil Clausen (1888-08-04)

J. Clausen til Vilh. Beck.
4. August 88.

Min kjære Ven! Turen til Stockholm 4) maae jeg opgive s. 303 af Pengeknaphed. Mine Pengeforhold pine og trykke mig gyseligt. Jeg maae søge herfra.

Igaar skrev jeg til Johansen 1) i Odense angaaende Embedet, om jeg muligvis kunde være tjent med det. Jeg føler ogsaa, at jeg ikke kan magte Gjerningen her. Hele Landsognet ligger hen som en øde Mark. Der skal en yngre Mand til, som mere kan søge den Enkelte. Det er vel tvivlsomt, om jeg et andet Sted kan virke mere og bedre; thi i mange Maader er min aandelige Kraft brudt. Bedst synes det mig tidt, om vor Herre vil af Naade kalde mig hjem; thi jeg er virkelig saa nedtrykket i Aanden, saa jeg tidt veed hverken ud eller ind.

For Dig, min kjæreste og bedste Ven! følte jeg Trang til at aabne mit Hjerte. En Bøn vil Du nok bede for mig, at Herren vil være mig naadig, hvordan det saa gaaer.

Inderlig og kjærlig Hilsen fra din gamle Ven

J. Clausen.