Danmarks Breve

BREV TIL: Johannes Carl Emil Clausen FRA: Johan Vilhelm Beck (1889-06-26)

Vilh. Beck til J. Clausen.
p. t. Frederiksborg 1) 26. Juni 1889.

Min egen kjære gamle Ven! Min Tanke og mit Hjerte har været meget hos Dig i den sidste Tid; det har jo været trange Tider 2) for Dig; men vi kunne jo have Guds Fred under de sværeste Trængsler. Gid Du maae have faaet den, saa Du nu kan tage det stille i Troen paa, at ogsaa dette vil blive til det Gode.

Jeg frygtede for, at Du nu vilde søge Fredericia, og jeg vilde have vovet som din gamle Ven at bede Dig lade være. Du finder dog kun Fred i Troen paa, at Herren har sat Dig paa den Plads, hvor Du er, og at han saa efter sit Ord vil sørge for Dig. Nu behøver jeg jo ikke at tale om dette; Herren selv har vist Dig, at han vil, Du skal blive, og har lagt det daglige Brød til s. 305 Dig; Du er jo nu fri for Pensionen 1) . Mange vilde blive glade ved at beholde Dig, ikke mindst din gamle Ven

Vilh. Beck.

p. s. Tager Du med til Norge 2) ? Det vilde jeg gjerne vide i et Par Linier til Ørsløv Fredag.