Danmarks Breve

BREV TIL: Johannes Carl Emil Clausen FRA: Johan Vilhelm Beck (1891-12-05)

Vilh. Beck til J. Clausen.
Ørsløv 5. Decbr. 1891.

Tak, Du Gamle! for dine paatænkte Besøg i »Annexet« 1) , som modtager dem med Glæde til 15. Januar. Jeg har moret mig kosteligt over dit høviske Væsen og glædet mig over meget alvorligt, skjønt jeg ikke kan sige Amen til det. Ja, vi to Gamle kunne godt sammen paa alle Leder. Det er et Venskab, som kan taale Slid; vort bliver sikkert aldrig slidt op.

Naar Ugen er omme, er jeg parat til at tjene ved Herrens Bord for Eder, I to Kjære.

Kjærlig Hilsen. Din gamle Ven

Vilh. Beck.