Danmarks Breve

BREV TIL: Johannes Carl Emil Clausen FRA: Johan Vilhelm Beck (1892-04-19)

Vilh. Beck til J. Clausen.
Ørsløv 19. April 1892.

Gamle, kjære Ven!

Imorgen 60.

Meget at takke for, endnu mere at haabe!

Vilh. Beck.