Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Vilhelm Beck FRA: Johannes Carl Emil Clausen (1892-04-19)

J. Clausens Svar.
19. April 1892.

Tak, Du gamle trofaste kjære Ven! for din Hilsen, saa kort og saa indholdsrig. O, kjære Vilhelm! hvor skal det blive saligt at mødes hjemme hos Herren i Lysets og Salighedens Egne — jeg kommer lige fra at have hørt den dejligste Musik, jeg i mit Liv har hørt — det var som Toner fra Fremtidshjemmet. Der skulle vi tale sammen om Alt, hvad vi oplevede herneden; s. 309 mine Minder, fremlokkede ved disse Linier, gaae sammen med Tonerne, jeg nylig hørte, i min Sjæl.

Det er i Grunden betegnende, vi To have ikke Billeder af hinanden paa Væggen, vistnok fordi vi have Billederne af hinanden saa dybt indprægede i Hjerterne.

For det Tilfælde, at jeg skulde døe før Dig, sender jeg Dig dog hoslagte Billede. Du kan gjemme det i en Skuffe.

Hils din kjære Nina og vær selv kjærligst hilset fra din gamle Ven

J. Clausen, for hvem Du vil vedblive at bede.