Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Vilhelm Beck FRA: Johannes Carl Emil Clausen (1895-01-05)

J. Clausen til Vilh. Beck.
Slagelse 5. Januar 95.

Kjære Vilhelm! — Ja, den Tanke 2) synes mig fortrinlig, at vi »to gamle Profeter« kunde samles endnu en Gang i Stenlille — med »de unge Profeter«. Et saadant Møde kunde sikkert blive til stor Velsignelse — ikke mindst for os To — paa dette minderige Sted. Men s. 311 skulde vi ikke helst vente til henad Foraaret, mange flere vilde samles paa en mildere Aarstid.

Tak, kjære, gamle trofaste Ven! for sidst (30. December). Hvor er det velsignet saaledes at mødes paa gamle Dage.

Din Ven
Johannes Clausen.