Danmarks Breve

BREV TIL: Johannes Carl Emil Clausen FRA: Johan Vilhelm Beck (1895-01-20)

Vilh. Becks Svar.
Ørsløv 20. Januar 1895.

Kjære gamle Ven! Jeg glæder mig gruligt til vort Møde i Stenlille og der mødes med vor Fortid.

Adressen til Fog 1) har jeg underskrevet, skjønt det faldt mig noget svært at sætte mit Navn under den paullinske Affektation 2) . Rørdams Navn seer skrækkelig grinagtigt ud der. Fog har været den Indre Mission god og mig personlig meget bevaagen 3) . Det er Toppunktet af, hvad jeg forlanger af en Biskop.

Din gamle Ven
Vilh. Beck.