Danmarks Breve

BREV TIL: Johannes Carl Emil Clausen FRA: Johan Vilhelm Beck (1895-09-26)

Vilh. Beck til J. Clausen.
Ørsløv 26. September 1895.

Kjære gamle Ven! Jeg har gaaet 14 Dage og tænkt paa, om jeg skulde skrive til Dig, og nu kan jeg ikke Andet. Det er om Vonsild, som Du tænker paa at søge. Betænk Dig dog endelig 7 Gange 70 Gange, før Du gjør det. Det er et aldeles dødt Sogn, hvor Du sikkert vil føle Dig meget utilpas. Du er ikke længer anlagt paa at gribe til en Vækkelsesvirksomhed, og sidde paa dine gamle Dage omgivet af Døden, vilde blive meget ulykkeligt for Dig. Og Slesvigerne? det har vist meget mindre s. 312 at sige, end det maaske lader. For dem er det Nationale Alt, Kristendommen meget Lidet. Det er for din Følelse for dem i det Nationale, at de ønske Dig; og Du vil jo i Virkeligheden saa godt som Intet kunne være for dem i kristelig Forstand.

Det Bedste vilde maaske være, at Du søgte det forgjæves, har jeg hørt sige. Men det er det ikke; denne Søgen bort fra Slagelse gjør Dig hjemløs der for dit eget Hjerte. Nej, det Bedste vilde være, om Du ret kunde føle Dig hjemme der i Tro paa, at Herren har sat Dig der. Han har jo velsignet Dig og givet Dig en Menighed. At Du ikke kan faae alle Ønsker opfyldte, er ikke noget særligt for Slagelse. Vort gamle prøvede Venskab maae jo nok give mig Lov at sende Dig disse Ord. De ere fra

Din gamle Ven
Vilh. Beck.