Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Vilhelm Beck FRA: Johannes Carl Emil Clausen (1895-12-29)

J. Clausen til Vilh. Beck.
29. Decbr. 95.

Min kjære Ven! Du vilde kjærligt komme ud og tage os til Alters d. 3. Da Valdemar og Viggo 1) imidlertid gjerne vilde gaae til Alters med os den sidste Gang i det gamle Hjem, gik vi sammen til Guds Bord 2. Juledag. En stor Mængde ønskede at gaae til Alters hos mig Nytaarsdag. s. 314 Det bad jeg mig fri for, men bestemte en Altergang d. 2. om Aftenen. Vi vilde inderlig gjerne see Dig og Nina endnu en Gang i vort Hjem, men vi skulle allerede begynde at pakke d. 3. Jeg troer derfor, at vi helst sige Farvel hos Eder i Morgen 1) .

Disse Dage eller Uger have været i højeste Grad anstrengende for mig, men ogsaa saare rige, langt rigere end jeg havde anet. Det synes, som der er mere Røre i flere Hjerter, end jeg havde tænkt. Helt uden Frugt har min Gjerning, Gud være lovet! dog ikke været.

Din gamle Ven
J. Clausen.