Danmarks Breve

BREV TIL: Johannes Carl Emil Clausen FRA: Johan Vilhelm Beck (1896-08-03)

Vilh. Becks Svar.
Ørsløv 3. August 1896.

Det glæder mig rigtig for Dig, min kjære Ven! at Du har faaet godt begyndt paa dine Grænsemøder med godt Haab om Fremtiden. Ja vist vil jeg gjerne være med ved Lejlighed. Men saa skulle vi to prædike sammen. Det hører dog til vort Samlivs bedste Minder, naar vi s. 320 to blandede Røst sammen, enten det var paa Prosa eller Poesi, enten paa Prædikestolen eller Teateret.

Du har Ret i din Undren over Bispevisitatserne; jeg har faaet Lyst til engang at skrive offentligt en Henvendelse til vore Bisper derom overensstemmende med din Tankegang i dette Stykke.

Gjerne besøge vi Eder engang i Eders nye Hjem. Gid det maae blive et rigtigt Hjem for Eder! Hils Eva.

Din gamle Ven
Vilh. Beck.