Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Vilhelm Beck FRA: Johannes Carl Emil Clausen (1896-12-15)

J. Clausen til Vilh. Beck.
Vonsild 15. Decbr. 96.

Min dyrebare Ven! Inderlig Tak for dit sidste Brev; jeg græd af Glæde ved at læse det. Det skal gjemmes som Vidnesbyrd for mine Børn om, hvilket Venskab der var indtil Døden mellem os to trods den store Forskjel paa vore Personligheder. Engang, naar jeg er i Aande, skal jeg udførligt skrive Dig til om adskilligt, som Du i dit Brev berører, om mit Forhold til I. M. — Gr. o. s. v.; i Dag er jeg for træt. — —

Det synes, som vor Herre vil velsigne »Grænsemissionen«. Jeg har havt megen Glæde af mine Møder her og Øst paa; der er kommen flere og flere Sønderjyder; de ønske dem fortsatte og udvidede langs hele Grænsen. Nu gjælder det om at faae Præster og Missionærer til at tale.

I Fredericia blev der valgt en Bestyrelse for denne s. 325 Sag og for Indsamlingen til unge Sønderjyders Uddannelse (Schrøder, Hey, Pastor Wied, S. Bjert, og mig). Vi ville bede Domprovst Poulsen, Roskilde, Stiftsprovst Jacobi, Viborg, og Missionær H. Chr. Beck om at tiltræde Udvalget.

Og nu har jeg en Bøn til Dig, om Du vil læse hoslagte »Den sønderjydske Kirkesag«. Jeg har skrevet det, og det skulde udgaae som et Program for at vinde Tilslutning.

Vor Herre give Dig megen Glæde, Kraft i Julefestens Dage i dit Hjem og din Menighed.

Din gamle Ven
J. Clausen.