Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Vilhelm Beck FRA: Johannes Carl Emil Clausen (1897-02-06)

J. Clausen til Vilh. Beck.
Vonsild 6. Febr. 97.

Min dyrebare Ven! Saa skulde Carl Ipsen 1) , vor kjære Ungdomsven, blive den første af os Fire, som skulde gaae hjem. Hans Død har rystet mig stærkt. Det bliver et stort Tab for I. M., for Bestyrelsen, særlig for Dig. Hvem mon af os Tre der nu bliver den næste? Gjør mig værdig, gjør mig færdig til det.

Jeg maae udvexle et Par Ord med Dig, mit Hjerte er saa bevæget. Desværre kan jeg ikke komme til Begravelsen, hver Dag i næste Uge er jeg optaget.

Hjertelig Hilsen.

Din Johannes Clausen.