Danmarks Breve

BREV TIL: Johannes Carl Emil Clausen FRA: Johan Vilhelm Beck (1897-02-08)

Vilh. Becks Svar.
Ørsløv 8. Febr. 1897.

Ja, kjære Ven! Vennerne gaae bort, den ene efter den anden — hvormange har jeg dog ikke allerede begravet! Hul efter Hul for vort Liv her. Men dog en saare skjøn Tanke og Bevidsthed: de ere gaaede forud for os; vi have allerede en ikke lille Skare dyrebare Venner til at tage imod os, naar vor Time kommer.

Jeg skal begrave Carl paa Torsdag fra Garnisons Kirke.

Din gamle Ven
Vilh. Beck.