Danmarks Breve

BREV TIL: Johannes Carl Emil Clausen FRA: Johan Vilhelm Beck (1897-03-09)

Vilh. Beck til J. Clausen.
Ørsløv 9. Marts 1897.

Min kjære Ven! jeg maae bedrøve Dig med denne Besked fra Bogudvalget 1) , og det staaer ikke i min Magt at ændre det. Men ogsaa uden dette kan Sagen vel gaae sin Gang.

Jeg har det godt og sender Dig og dine vore kjærligste Hilsener.

Din gamle Ven
Vilh. Beck.