Danmarks Breve

BREV TIL: Johannes Carl Emil Clausen FRA: Johan Vilhelm Beck (1898-04-03)

Vilh. Becks Svar.
Ørsløv 3. April 1898.

Tak, kjære gamle trofaste Venner! for Eders kjærlige Sind. Ja, jeg var mere syg end ellers. Jeg var saa fuldstændig rask i Kirken paa Ninas Fødselsdag 20. Marts; saa pludseligt ved Bordet kom Anfaldet, det eneste siden sidst i Karlsbad. Nu har jeg det ret godt og tænker stærkt paa at tale iovermorgen i Kjøbenhavns Ynglingehjem.

Ja, Vahl — den kjære trofaste Ven — thi det har han været for mig i 37 Aar. Vi høre til Slægten, som forsvinder. Det lader til, at vi To blive af de Sidste. Men vi vide jo, hvor vi gaae hen.

De kjærligste Hilsener.

Eders gamle Ven
Vilh. Beck.