Danmarks Breve

BREV TIL: Johannes Carl Emil Clausen FRA: Johan Vilhelm Beck (1899-01-16)

Vilh. Beck til J. Clausen.
Ørsløv 16. Januar 1899.

Kjære Ven! Det var slemt, om dit lille Skrift 1) ikke skulde komme ud. Har Du prøvet Milo, Odense. Han plejer ikke at være bange. Saa er der Grundtvigianernes Forlægger, som vist hedder Schønberg eller saadant noget. Ellers veed jeg ingen anden Udvej end paa dit eget Forlag. Da det vil gjøre Rabalder, er der vel ingen Fare ved at udgive det.

Det var en skjøn Dag d. 6. 2) : den fulde Kirke af lovsyngende Mennesker, som var fuldstændig tom for 25 Aar siden — de mange Mennesker fra Fjærn og Nær — om Aftenen vare vi 100 her i Præstegaarden — de rige Gaver — ak ja, hvormegen ufortjent Kjærlighed! det gjør lille.

Din gamle Ven
Vilh. Beck.