Danmarks Breve

BREV TIL: Johannes Carl Emil Clausen FRA: Johan Vilhelm Beck (1899-03-04)

Vilh. Becks Svar.
Ørsløv 4. Marts 1899.

Kjære, kjære Ven! Hvor har dit Brev dog gjort mig ondt! Og jeg kan kun af hele mit Hjerte og min Samvittighed, bunden i Guds Ord, sige: Det maae ikke ske! Guds Ord forbyder det. 1. Kor. 6, 5—7.

Du har mit Hjerte, og det skal Du sikkert beholde. s. 337 Men Moe har ogsaa mit Hjerte. Men her maae ikke handles paa Verdens Vis. I kunne kun gøre Djævelen en Glæde og bedrøve alle Guds Børn og lægge Sten paa Herrens Vej.

Tilgiv, Ven! Jeg kan ikke Andet end skrive dette, fordi Du har mit Hjerte fastgroet til dit og til vor fælles Herre.

»Ydmyghed gaaer foran Æren«.

Din gamle Ven
Vilh. Beck.