Danmarks Breve

BREV TIL: Johannes Carl Emil Clausen FRA: Johan Vilhelm Beck (1899-03-07)

Vilh. Becks Svar.
Ørsløv 7. Marts 1899.

Kjære Ven! Jeg har aldeles misforstaaet dit Brev (3. Marts); jeg forstod, at det var en Retssag, som var ved at bryde frem. Saa forstaaer Du mit Brev.

Imorgen skal jeg til Stenmagle. Hvormange dyrebare Minder om Dig og vort Samliv ville ikke der s. 339 strømme ind paa mig. Bare det var saadan endnu, at vi To gik Haand i Haand i Arbejdet; det gik saa godt, og vi passede saa godt sammen. — Naa, Hjerterne passe jo godt sammen endnu.

Kjærlig Hilsen.

Din gamle uforandrede
Vilh. Beck.