Danmarks Breve

BREV TIL: Johannes Carl Emil Clausen FRA: Johan Vilhelm Beck (1899-04-19)

Vilh. Beck til J. Clausen.
p. t. Nyborg 19. April 1899.

Kjæle gamle Ven! Modtag en Vennehilsen fra Nina og mig paa din Fødselsdag. Du er jo født til saa megen Glæde for os To og mange flere end os. Mit bedste Ønske og Bøn for Dig er, at Du med Aarene maae fyldes bestandig mere med Kristi Kjærlighed baade til Gud og Mennesker.

Din gamle Ven
Vilh. Beck.